nitrox

Nurkowania na mieszankach oddechowych  Nitrox.
Kurs PADI Nurkowanie Nitroksowe (Enriched Air Diver)

Kurs ten uczy procedur nurkowania na mieszankach typu nitrox, wyjasnia korzysci, procedury , zasady bezpieczeństwa nurkowania i unikania zagrożeń wynikających ze stosowania mieszanek.Uczy planowania bezpiecznego, bezdekompresyjnego nurkowania na nitroxie zawierającym max do 40 procent tlenu. Dzięki niemu możemy zminimalizować objawy narkozy azotowej, przedłużyć czas nurkowania oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej.