rescue

Rescue Diver

Jest to kurs dla tych, którzy nie chcą być tylko nurkami rekreacyjnymi, a chcą wznieść się na wyższy poziom nurkowej edukacji i odpowiedzialności. Posiadanie uprawnień Nurka Ratownika PADI Rescue Diver to niezwykle cenne osiągnięcie dające ponadto ogromny prestiż w środowisku nurkowym. Szkolenie to uczy udzielania pomocy sobie oraz innym w wielu sytuacjach awaryjnych. Umiejętności nabyte w trakcie kursu dadzą Tobie oraz Twoim znajomym, poczucie bezpieczeństwa i spokoju podczas wielu wspaniałych wypraw. Staniesz się niezwykle cennym i szanowanym nabytkiem wielu grup nurkowych.

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające certyfikat PADI AOWD lub równoważny innej organizacji. Co ważne ukończenie kursu uprawnia nas do prawdziwie profesjonalnego kursu nurkowego PADI DIVEMASTER.

Kurs dzieli się na dwa działy:

Zajęcia Teoretyczne

 • postępowanie podczas wypadków
 • pierwsza pomoc nurkowa
 • udzielanie samopomocy
 • podstawy sprzętowe

Zajęcia Praktyczne

 • scenariusz wypadku nurkowego
 • postępowanie w przypadku zaginięcia nurka
 • pierwsza pomoc w wodzie i poza nią
 • sztuczne oddychanie w wodzie z jednoczesnym zdjęciem sprzętu nurkowego
 • ewakuacja poszkodowanego nurka z wody

Cena kursu zawiera:

 • materiały szkoleniowe w języku polskim
 • na czas trwania kursu zapewniamy niezbędny sprzęt nurkowy: skafander nurkowy, automat oddechowy z manometrem, butlę z zaworem, kamizelkę ratunkowo – wypornościową.