DAN BLS (Basic Life Support) – Kurs podstawowych zabiegów resuscytacyjnych

Posiadając uprawnienia DAN BLS masz wiedzę i umiejętności potrzebne do udzielenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych w sytuacji zagrożenia życia.

Termin: wymagany kontakt
Cena kursu:
 500 zł

Co będziesz robić? Kurs nurkowania DAN BLS

Co potrzebujesz, aby spróbować?

Czas trwania kursu:

Cena zawiera:

Cena nie zawiera:

Co jest Ci potrzebne?

 • Chęć szkolenia się z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych,
 • Materiały szkoleniowe – otrzymasz na początku kursu,

Co uzyskasz po kursie DAN BLS?

 • Międzynarodowy certyfikat potwierdzający ukończenie kursu
 • Dyplom ukończenia kursu
 • Jeśli zechcesz kontynuować dalszą edukację z udzielaniem pierwszej pomocy możesz zdecydować się na kurs DAN OFA lub DAN AED. 

Szczegóły – Kursu DAN BLS – Basic Life Support

Kurs Resuscytacji DAN (DAN Basic Life Support) to wstępny poziom wyszkolenia, stworzony w celu nauczenia umiejętności składających się na podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych (Adult BLS) w sytuacjach zagrożenia życia oraz procedur zawiadomienia pogotowia.

Cele kursu

Kurs Ratownika BLS stworzony został do nauczenia wiedzy i umiejętności koniecznych do prowadzenia efektywnych podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) u dorosłych. Na BLS składają się główne techniki pierwszej pomocy, które podtrzymają (lub przywracają) życie. Pod koniec Kursu Resuscytacji DAN, Ratownik BLS będzie w stanie rozpoznać sytuacje zagrażające życiu, zawiadomić pogotowie, wdrożyć BLS do czasu przyniesienia AED lub przyjazdu pogotowia (Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne). Wczesne zawiadomienie pogotowia i wczesne BLS to 2 z 4 ogniw łańcucha przeżycia.

Cele Nauki

Pod koniec Kursu Resuscytacji DAN uczestnik będzie w stanie:

  • Wytłumaczyć podstawy anatomii i fizjologii.
  • Wymienić 4 ogniwa „łańcucha przeżycia”
  • Wytłumaczyć dlaczego podstawowe zabiegi resuscytacyjne (BLS) są takie ważne
  • Określić cele BLS i resuscytacji
  • Rozpoznawać niebezpieczeństwo i wykonać Ocenę Bezpieczeństwa
  • Zabezpieczyć siebie przed zakażeniem
  • Opisać funkcje sztucznego oddychania i uciskania klatki piersiowej
  • Wyjaśnić jak unikać rozdęcia żołądka
  • Ocenić stan świadomości poszkodowanego
  • Uspokoić poszkodowaną osobę
  • Udrożnić drogi oddechowe
  • Ocenić prawidłowy oddech
  • Zawiadomić pogotowie
  • Przeprowadzić uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie CPR
  • Wymienić zalety użycia chusty i maski resuscytacyjnej
  • Wymienić zalety podawania dodatkowego tlenu podczas resuscytacji
  • Wyjaśnić wagę defibrylacji
  • Wymienić podstawowy powody zadławienia
  • Wymienić różnicę pomiędzy lekką a poważną niedrożnością dróg oddechowych
  • Udzielić pomocy w zadławieniu
  • Wyjaśnić dlaczego nieprzytomny, ale oddychający poszkodowany powinien być ułożony w pozycji bezpiecznej
  • Układać nieprzytomnego, ale oddychającego poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
  • Opisać funkcję krwi w organizmie
  • Udzielić pomocy w poważnym krwotoku
  • Wytłumaczyć co to jest wstrząs
  • Wymienić 3 powody wstrząsu
  • Wymienić 7 oznak wstrząsu
  • Udzielić pomocy osobie we wstrząsie

Najbliższe kursy nurkowania i wyjazdy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Wałbrzych, Świdnica, Świebodzice –  Paweł Mazurczak – 660 672 114
Bolesławiec, Zgorzelec – Piotr Milewski – 606 161 135

Przewiń do góry