deep

Kurs nurkowania głębokiego PADI
(PADI Deep Diver Course)

Zamiarem Kursu Specjalistycznego PADI Nurkowanie Głębokie jest zapoznanie kursantów z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizowaniem, procedurami, technikami, problemami oraz ryzykiem nurkowania na głębokościach pomiędzy 18 m a 40 m.

Wymagania wstępne na Kurs PADI Deep Diver: ukończone 15 lat

posiadanie stopnia PADI Advanced Open Water Diver lub równorzędnego w innej organizacji nurkowej (zwrot „równorzędny” oznacza tutaj certyfikację powyżej stopnia podstawowego z udokumentowanymi minimum 20 nurkowaniami w zakresie nurkowań nocnych, głębokich oraz nawigacyjnych. Nurkowanie „obowiązkowe” głębokie ukończone w ramach kursu AOWD może zostać zaliczone, za zgodą Instruktora prowadzącego kurs, jako nurkowanie wymagane do ukończenia kursu specjalistycznego

W cenie kursu:

  • zajęcia teoretyczne
  • zajęcia praktyczne (4 nurkowania)
  • ćwiczenia i egzamin teoretyczny

W cenę kursu nie jest wliczony:

  • certyfikat PADI + materiały szkoleniowe (250pln)
  • sprzęt i butle
  • koszt dojazdu na miejsce nurkowania
  • wstęp na bazę nurkową

Cena kursu :

  • 600 pln