gasblender

PADI Tec Gas Blender DSAT

Kurs przeznaczony dla wszystkich osób pragnących samemu przygotowywać mieszanki nitroxowe w zakresie od 22% do 100% zawartości tlenu. Dowiesz się o właściwościach poszczególnych gazów, zagrożeniach, czystości tlenowej i sposobie jej uzyskiwania. Poznasz na nim wszystkie stosowane techniki mieszania nitroxu, techniki uzyskania czystości tlenowej Twojego sprzętu nurkowego oraz sposoby analizy gazów. Część praktyczna poświęcona jest wykonywaniu mieszanin nitroxowych (do 100% O2) oraz trimixowych.

 

Czego nauczysz się w trakcie szkolenia Padi Tec Gas Blender DSAT :

  • poznasz właściwości fizyczne tlenu i związane z nim niebezpieczeństwa
  • poznasz wymagania dotyczące postępowania z tlenem i jaki sprzęt jest potrzebny
  • nauczysz się pięciu metod uzyskania pożądanej mieszanki Enriched Air/Nitrox metody używane do uzyskania odpowiedniej mieszanki helowej

Wymagania:

  • posiadana specjalizacja PADI Nitrox lub równoważna

Materiały:

  • Podręcznik Tec Rec Gas Blender
  • Oprogramowanie Gas Mix Calculator

Uprawnienia po kursie:

  • międzynarodowy certyfikat PADI Tec Rec Gas Blender
  • umiejętność samodzielnego sporządzania mieszanin nitroxowych i trimixowych
  • umiejętność wykonywania czystości tlenowej w automatach i butlach
  • sporządzania mieszanek o zawartości do 100% O2