pomoctlenowa

DAN – Oxygen Provider

Kurs „DAN Pierwsza pomoc tlenowa przy obrażeniach nurkowych”, jest szkoleniem podstawowym mającym na celu przedstawienie urazów nurkowych i nauczenie pierwszej pomocy tlenowej. Pomoc tlenowa powinna być zapewniona poszkodowanemu w trakcie organizowania dalszej pomocy lub transportu z miejsca wypadku.
Celem kursu jest zapoznanie płetwonurków i wyszkolenie ich aby mogli zastosować terapię tlenową wraz z dalszą pomocą. Kurs dostarczy też informacji na temat rozpoznawania i postępowania z urazami nurkowymi. DAN zaleca przeprowadzanie ponownych szkoleń co 2 lata. Osoba kończąca kurs „DAN OXYGEN PROVIDER” ( DAN- dostarczający tlen) zostanie wyszkolona aby udzielić pierwszej pomocy, podczas oczekiwania na jednostki ratunkowe.

Wymagania wstępne kursu:

  • kurs resuscytacji krążeniowo – oddechowej (CPR), zalecany EFR

Podczas tego kursu uczestnicy muszą zademonstrować biegłość w następujących tematach:

  • opisać funkcje i rolę układu krążenia oraz oddechowego w organizmie człowieka
  • zidentyfikować i opisać główne czynniki wywołujące wypadki wodne
  • opisać mechanizm utonięcia i korzyści wynikające z pierwszej pomocy tlenowej
  • zademonstrować sztuczne CPR
  • przedstawić zalecenia odnośnie udzielania pierwszej pomocy tlenowej
  • zademonstrować pierwszą pomoc oddychającemu pływakowi
  • zademonstrować pierwszą pomoc nieoddychającemu pływakowi