rescue

Rescue Diver
Jest to kurs dla tych, którzy nie chcą być tylko nurkami rekreacyjnymi, a chcą wznieść się na wyższy poziom nurkowej edukacji i odpowiedzialności. Posiadanie uprawnień Nurka Ratownika PADI Rescue Diver to niezwykle cenne osiągnięcie dające ponadto ogromny prestiż w środowisku nurkowym. Szkolenie to uczy udzielania pomocy sobie oraz innym w wielu sytuacjach awaryjnych. Umiejętności nabyte w trakcie kursu dadzą Tobie oraz Twoim znajomym, poczucie bezpieczeństwa i spokoju podczas wielu wspaniałych wypraw. Staniesz się niezwykle cennym i szanowanym nabytkiem wielu grup nurkowych.

Wymagania wstępne:

 • certyfikat PADI AOWD lub równoważny innej organizacji.
 • Ukończone szkolenie EFR Primary and Secondary Care
  (EFR ® Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna) w ciągu
  ostatnich 24 miesięcy. Szkolenie można też odbyć równolegle
  z kursem Rescue.

Kurs dzieli się na dwa działy:

Zajęcia Teoretyczne

 • postępowanie podczas wypadków
 • pierwsza pomoc nurkowa
 • udzielanie samopomocy
 • podstawy sprzętowe

Zajęcia Praktyczne

 • scenariusz wypadku nurkowego
 • postępowanie w przypadku zaginięcia nurka
 • pierwsza pomoc w wodzie i poza nią
 • sztuczne oddychanie w wodzie z jednoczesnym zdjęciem sprzętu nurkowego
 • ewakuacja poszkodowanego nurka z wody

Cena kursu zawiera:

 • materiały szkoleniowe w języku polskim

Cena kursu nie zawiera:

 • kosztu wypożyczenia brakującego sprzętu nurkowego
 • ceny dojazdów na wody otwarte
 • ceny biletów wstępu na basen

Cena:
800pln + 320pln certyfikat i materiały PADI