SMB

Strzelanie Bojki
(DSMB – Deployment of Surface Marker Buoys)

Jest to najnowsza specjalizacja w PADI, która uczy jak prawidłowo strzelać bojkę i efektywnie operować kołowrotkiem.Od niedawna PADI wprowadziła standard, który mówi, że każdy lider nurkowy oraz instruktor musi być wyposażony w bojkę sygnalizacyjną.