tec40

PADI Tec Rec Deep 40 DSAT

Jest to pierwsza z trzech składowych pełnego kursu Tec Rec Deep DSAT. Zadaniem kursu nurkowania technicznego Tec Rec 40 jest wprowadzenie kursanta do przygody z nurkowaniem technicznym. Kurs PADI Tec Rec 40 jest równoważny z kursami Advanced Nitrox w innych organizacjach nurkowych. Składa się z pierwszych czterech nurkowań, z których jedno może odbyć się na basenie.Czego nauczysz się w trakcie szkolenia PADI Tec Rec Deep 40 DSAT :

 • zmiany gazów podczas nurkowania technicznego,
 • planowania zaawansowanych nurkowań bezdekompresyjnych przy użyciu mieszanek nitroksowych do głębokości 40 metrów.
 • planowania zaawansowanych nurkowań na powietrzu z 10 minutową dekompresją przy użyciu 1 butli (stage) z gazem dekompresyjnym (do 50% tlenu) do głębokości 40 metrów,
 • rozwiązywać i radzić sobie z łatwymi do przewidzenia sytuacjami awaryjnymi, które mogą zaistnieć podczas nurkowań technicznych.
 • używać specjalnego oprogramowania i komputerów aby przygotować i przeprowadzać nurkowania dekompresyjne z maksymalnym całkowitym czasem dekompresji nie dłuższym niż 10 minut i przy głębokości nie większej niż 40 metrów
 • korzystać z pojedynczej butli z gazem dekompresyjnym o zawartości do 50% tlenu (EANx50) aby zachować większy konserwatyzm w stosunku do wymaganej dekompresji

Wymagania:

 • posiadany stopień PADI AOWD lub równoważny z innej organizacji,
 • posiadana specjalizacja Nurka Nitroksowego PADI – Nitrox Diver,
 • posiadana specjalizację nurkowania głębokiego PADI – Deep Diver,
 • ukończone 18 lat,
 • posiadanie zalogowanych minimum 30 nurkowań ze wskazaniem na głębokość i używanie nitroksu.

Materiały:

 • Podręcznik Tec Rec Deep
 • Tablice planowania nurkowania technicznego

Wymagania sprzętowe:

 • Zestaw dwubutlowy (minimum 2×12 l) z manifoldem separującym
 • Automat podstawowy (I i II stopień, waż 2 m)
 • Automat zapasowy (I i II stopień, wąż standardowej długości, manometr)
 • Płyta z uprzężą
 • Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander + pojedynczy worek BCD lub mokry skafander + podwójny worek BCD)
 • Dwie butle stage (7-12 litrów) – o czystości tlenowej.
 • Dwa automaty (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa)
 • Podstawowe urządzenie pomiarowe (komputer lub digital)
 • Zapasowe urządzenie pomiarowe (komputer lub digital)
 • Worek wypornościowy (min. 25 kg wyporu)
 • Kołowrotek z 50m linki
 • Zapasowa maska
 • Tabliczki (jedna na rękę + druga standardowa)

Uprawnienia po kursie:

 • międzynarodowy certyfikat PADI Tec Rec Deep 40
 • nurkowanie z partnerem do głębokości 40m, bez konieczności przebywania pod bezpośrednią lub pośrednią opieką czy nadzorem instruktora
 • planowanie i nurkowania dekompresyjne na wodach otwartych do głębokości 40 m, z czasem dekompresji poniżej 10 min., z jedną butlą deco z gazem dekompresyjnym do 50% O2
 • materiały dydaktyczne

Cena nie obejmuje:

 • gazów (powietrze; tlen; nitrox; hel)
 • wypożyczenia brakującego sprzętu
 • logistyki kursu – przejazdu, noclegu, posiłków
 • gazów i logistyki instruktora
 • piku