tec45

PADI Tec Rec Deep 45 DSAT
Jest drugą częścią pełnego kursu Padi Tec Rec Deep DSAT. Pozwala dosłownie mówiąc dalej i głębiej poznawać tajniki nurka technicznego.

Czego nauczysz się w trakcie szkolenia PADI Tec Rec Deep 45 DSAT :

 • będziesz używać podstawowego sprzętu do nurkowania technicznego
 • poznasz umiejętności, sprzęt i planowanie niezbędne do nurkowania na głębokość do 45 metrów
 • zdobędziesz wiedzę potrzebną do planowania i przeprowadzania pojedynczych jak i wielokrotnych nurkowań dekompresyjnych używając pojedynczej butli stage zawierającej Nitrox lub tlen, aby przyspieszyć lub spowolnić przystanki dekompresyjne
 • nauczysz się jak należy się przygotować i jak reagować na przewidywalne sytuacje awaryjne podczas nurkowania technicznego
 • opanujesz do perfekcji podstawowe umiejętności i procedury potrzebne do nurkowania technicznego na większe głębokości
 • Na kursie Tec Rec Deep 45 nie ma ograniczeń czasu trwania dekompresji.

Wymagania:

 • posiadany stopień Rescue Diver PADI
 • posiadany stopień Tec Rec Deep 40 DSAT lub równoważny,
 • zalogowane minimum 50 nurkowań, z czego: 12 nitroxowych głębszych niż 18 m, 6 głębszych niż 30 m,
 • ukończone 18 lat
 • aktualne badanie lekarskie.

Materiały:

 • Podręcznik Tec Rec Deep
 • Tablice planowania nurkowania technicznego

Wymagania sprzętowe:

 • Zestaw dwubutlowy (minimum 2×12 l) z manifoldem separującym
 • Automat podstawowy (I i II stopień, waż 2 m)
 • Automat zapasowy (I i II stopień, wąż standardowej długości, manometr)
 • Płyta z uprzężą
 • Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander + pojedynczy worek BCD lub mokry skafander + podwójny worek BCD)
 • Dwie butle stage (7-12 litrów) – o czystości tlenowej.
 • Dwa automaty (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa)
 • Podstawowe urządzenie pomiarowe (komputer lub digital)
 • Zapasowe urządzenie pomiarowe (komputer lub digital)
 • Worek wypornościowy (min. 25 kg wyporu)
 • Kołowrotek z 50m linki
 • Zapasowa maska
 • Tabliczki (jedna na rękę + druga standardowa)

Uprawnienia po kursie:

 • międzynarodowy certyfikat PADI Tec Rec Deep 45
 • nurkowanie z partnerem do głębokości 45m, bez konieczności przebywania pod bezpośrednią lub pośrednią opieką czy nadzorem instruktora
 • planowanie i nurkowania dekompresyjne na wodach otwartych do głębokości 45 m bez limitu czasu dekompresji, z jedną butlą deco z gazem do 100% O2

W cenie kursu:

 • materiały dydaktyczne

Cena nie obejmuje:

 • gazów (powietrze; tlen; nitrox; hel)
 • wypożyczenia brakującego sprzętu
 • logistyki kursu – przejazdu, noclegu, posiłków
 • gazów i logistyki instruktora
 • piku